FAIL (the browser should render some flash content, not this).
   

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, PENEDÈS DATA SL informa de que és titular del website WWW.PENEDESDATA.COM. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, PENEDES DATA SL informa de les següents dades: PENEDES DATA SL, amb CIF B43680966, i domicili social a PENEDES DATA SL; C/APEL·LES FENOSA Nº 12-16 LOCAL 4, 43700 EL VENDRELL inscrita en el Registre Mercantil en el tom 1758, foli 84, fulla T24228, inscripció 1, LLIBRE: 52. La direcció de correu electrònic de contacte amb l'empresa és comercial@penedesdata.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de PENEDES DATA SL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació per les pàgines de PENEDES DATA SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sens perjudici a l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. La pàgina web PENEDES DATA SL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del website. aquesta responsabilitat s'entendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per PENEDES DATA SL per l'accés a determinats continguts o serveis oferts per la web. També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.

- L'ús de la informació, serveis i dades oferts per PENEDES DATA SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

PENEDES DATA SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l'usuari pugui accedir a traves dels enllaços establerts en el seu website declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitut, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

PENEDES DATA SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d'evitar qualsevol dany que, als usuaris de la seva website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, PENEDES DATA SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

PENEDES DATA SL es reserva el dret a realitzar modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut del seu website. Tant el que fa referència als continguts del website, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

PENEDES DATA SL es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari per les seves website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, PENEDES DATA SL informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l'accés a les websites PENEDES DATA SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, PENEDES DATA SL informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l'empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de PENEDES DATA SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, PENEDES DATA SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: PENEDES DATA SL; C/APEL·LES FENOSA Nº 12-16 LOCAL 4, 43700 EL VENDRELL. Si en el periode de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entres les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a PENEDES DATA SL seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, els hi serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés PENEDES DATA SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

PENEDES DATA SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i PENEDES DATA SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i PENEDES DATA SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de EL VENDRELL.

 

serveis informatics Empresa

Penedès Data neix de la mà d’un grup de professionals amb més de quinze anys d’experiència en el camp de la informàtica...

veure més
equips informàtics Serveis informàtics

Continuant la seva vocació d’empresa integradora de solucions informàtiques, PENEDÈS DATA S.L. ha desenvolupat...

veure més

 

C/ Apel·les 12-16, El Vendrell (Tarragona)
Tlf / Fax: 977 668 661
2019 · Penedčs Data

Empresa adherida a la XARXA EMPRENEDORA de l'EINA

 

Valid HTML 4.01 Transitional ˇCSS Válido!